Συντάκτης: Kostas Nasiakos

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Αναλαμβάνουμαι πλήρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση του παλιού ή νέου ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και της έκδοσης αδείας λειτουργίας του. Στις ...